Lees Ook

Een blik op de toekomst van supply chains

Gartner schetst uitdagingen en opportuniteiten

Een blik op de toekomst van supply chains
Geen evolutie, wel een revolutie. Dat staat CSCO’s (chief supply chain officers) te wachten volgens Pierfranceso Manenti, vice president analist bij Gartner Research & Advisory. Het voorbije anderhalf jaar was alvast een woelige periode voor supply chain managers. Maar niet alleen de pandemie had een enorme impact op ketens wereldwijd. Onverwachte gebeurtenissen lijken vandaag schering en inslag. “In de toekomst zullen die er niet minder op worden”, waarschuwt Pierfranceso Manenti. Daarom moeten CSCO’s hun strategie afstemmen op een nieuw normaal, dat enerzijds bulkt van de uitdagingen, maar anderzijds ook opportuniteiten met zich meebrengt.

Verschillende factoren zorgen ervoor dat ook in de toekomst risico’s op de loer zullen blijven liggen. Denken we maar aan de wereldwijde handelsoorlogen en continue tariefwijzigingen. Ook zaken als de schaarste aan transportmiddelen op de markt en de groeiende congestie spelen mee. Daarnaast zien we steeds vaker effecten van de klimaatverandering opduiken. Zo kunnen overstromingen of aardbevingen ketens flink verstoren. Aangezien we zulke verstoringen nergens kunnen uitsluiten, zijn er ook geen regio’s meer waar we gebeiteld zitten.
Pierfrancesco Manenti: “Samengevat zorgt die brede waaier aan potentiële risico’s voor een complexe wereld vol onzekerheden. Een wereld die we meer dan ooit kunnen bestempelen als VUCA (‘volatile’, ‘uncertain’, ‘complex’ en ‘ambiguous’). CSCO’s die de situatie vandaag oncomfortabel vinden, moeten we helaas teleurstellen, want de komende jaren zal de complexiteit enkel toenemen. De supply chain organisaties die daar het best mee kunnen omgaan, zullen sterker in hun schoenen staan dan bedrijven die daar moeilijkheden mee hebben.”


Als we de impact van de coronacrisis voor de komende vijf jaar erbij nemen, zien we bovendien een sterke toename van het thuiswerk. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat maar liefst 98 procent van de organisaties dat als een onomkeerbare trend beschouwt. Supply chain organisaties zullen hun medewerkers goed moeten zien te managen binnen die nieuwe context. Verder verwacht 92 procent de adoptie van nieuwe businessmodellen, die supply chain executives zullen moeten ondersteunen. Met name de verdere groei van e-commerce en de circulaire economie zullen hier een grote rol in spelen.
P. Manenti: “Last but not least heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat globale netwerken nog meer onder druk staan. Jarenlang was die globalisering met ‘sourcing’ uit lagelonenlanden een opportuniteit voor bedrijven om hun groei te ondersteunen, maar nu keren veel bedrijven op hun stappen terug. Zo verwacht bijna de helft van de bedrijven uit hetzelfde onderzoek de komende vijf jaar een minder globale aanpak. Door hun netwerken te herbekijken, willen organisaties komaf maken met lange en complexe supply chains, die niet alleen extra gevoelig zijn voor disruptie, maar vaak ook minder duurzaam zijn.”
 
Steeds vaker verwacht de CEO ook van de CSCO dat die de organisatie helpt om goed te blijven presteren in de zeer snel veranderende business omgeving. Zo blijkt uit onderzoek van Gartner dat in 2019 nog niet de helft van het executive team de supply chain functie even belangrijk vond voor succes als andere functies. In 2020 was dat cijfer al opgelopen tot 56 procent. Enerzijds is dat een goede zaak, anderzijds zorgt die hete adem in de nek van de CSCO wel voor extra druk.
P. Manenti: “Bij Gartner geloven we in elk geval dat we aan de rand staan van een grondige transformatie. Een evolutie willen we het niet noemen. Daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Liever spreken we van een revolutie. En zoals bij elke revolutie zullen er winnaars en verliezers zijn. Het komt er nu op aan supply chains optimaal op die revolutie af te stemmen, met de focus op wat nodig is om de nodige slagkracht te ontwikkelen. We merken ook dat dat gevoel van urgentie steeds meer begint te heersen onder CSCO’s.”

 
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X