• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 75234
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
‘Syn-Ergie’ voor duurzaam transport op as West-Vlaanderen - Limburg'

‘Syn-Ergie’ voor duurzaam transport op as West-Vlaanderen - Limburg'

POM West-Vlaanderen en LIOF slaan, in samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, de handen in elkaar voor het project Syn-Ergie. Dat project wil een bijdrage leveren aan een ecologisch en economisch duurzamer goederentransport in de grensregio Vlaanderen-Nederland, meer bepaald tussen de provincies West-Vlaanderen en Nederlands Limburg.
Syn-Ergie is het vervolg op het project ‘Oost West Poort’, waarin onder meer een shuttle (wegtransport) voor verse groenten en fruit werd gerealiseerd tussen de REO Veiling in Roeselare en groothandelaars Frankort & Koning, Weyers en Staay-Van Rijn gevestigd op Fresh Park Venlo.
Met Syn-Ergie willen de partners nu een stap verder gaan. Zo ambieert het project onder meer de realisatie van een spoor- en binnenvaartverbinding op de corridor West-Vlaanderen - Antwerpen - Limburg (NL).
 
De partners willen met een groep van ‘early believers’ een verladerscommunity samenbrengen om vervolgens in samenspraak met de relevante operators en logistieke dienstverleners tot een concurrentieel dienstverleningsaanbod te komen. Zowel voor spoor als voor binnenvaart zouden ze tegen eind 2018 een eerste testpilot willen doorlopen.
 
Daarnaast wil Syn-Ergie de markt verder ondersteunen om een doorstart richting synchromodaal transport te maken. Om verladers en logistieke dienstverleners beter inzicht te verlenen in de werking, vereisten en voordelen van synchromodaal transport, zullen de hogescholen VIVES en Fontys samen met IT-bedrijven Nallian en Informore een aantal demonstratietools voor synchromodale planning ontwikkelen. Ze doen daarbij een beroep op de kennis en ervaring van o.a. GroentenFruit Huis, initiatiefnemer van de eerder ontwikkelde Container Monitor.
 
Al die acties moeten uiteindelijk bijdragen tot de mental shift die nodig is om de toepassing van multi- en synchromodaal vervoer verder ingang te laten vinden in de transport en logistieke sector in de grensregio.
X