• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 76096
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Logistiek van verontreinigde vaten kan beter

Logistiek van verontreinigde vaten kan beter

De inzameling van vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s) vormt voor veel bedrijven een probleem. Zo kunnen de vaten waar o.a. chemicaliën, verven, detergenten en oliën in bewaard zijn, sterk verschillen qua types en materialen. De meeste bedrijven organiseren nog steeds zelf deze tijdrovende en dure inzameling. Vaak worden de verpakkingen in het kader van ‘total waste solutions’ - een algemeen contract met een afvalophaler – al dan niet onder de noemer ‘gevaarlijk afval’ opgehaald en verwerkt. Omdat de verpakkingen zo verscheiden zijn qua locaties, materialen en types lopen de logistieke kosten hoog op en worden ze vaak verbrand. Met het project Polluted Packaging Logistics gaat het VIL nu samen met 12 bedrijven op zoek naar innovatieve logistieke modellen om deze vaten efficiënter in te zamelen, en daardoor recyclage en hergebruik mogelijk te maken.
Projectdeelnemers zijn 3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Logistics en VLS Group Belgium. Het VIL zal tijdens dit project de huidige manier van werken analyseren en de types verpakkingen, volumes en (inzamel)locaties in kaart brengen. Ook logistieke oplossingen van gelijkaardige problemen in andere sectoren komen aan bod. Vervolgens zullen concrete oplossingen en bijhorende businessmodellen uitgewerkt, gedocumenteerd en nadien getest worden in de praktijk. “Oplossingen zouden bijvoorbeeld kunnen liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen en materialen, horizontale samenwerking tussen bedrijven of een gezamenlijk poolingsysteem, zoals dat nu al gebeurt in de palletsector”, vertelt VIL Projectleider Steve Sel. “De inzichten uit dit project moeten logistieke dienstverleners in staat stellen om de productiebedrijven een oplossing aan te reiken voor dit probleem.”
 
X