• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 76979
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Populariteit publieke cloud stijgt bij bedrijven, ondanks zorgen rond veiligheid

Populariteit publieke cloud stijgt bij bedrijven, ondanks zorgen rond veiligheid

Bedrijven binnen EMEA investeren steeds meer in de publieke cloud, ondanks de groeiende zorgen rond veiligheidskwesties. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat Barracuda Networks liet uitvoeren door Vanson Bourne onder 550 IT-beslissers uit 12 landen.
Opmerkelijk is dat Nederland en België lopen binnen EMEA voorop lopen wat betreft het gebruik van de publieke cloud (41%), gevolgd door Frankrijk (38%), Oostenrijk (35%), Duitsland (35%) en het Verenigd Koninkrijk (35%). Zowat een kwart van de IT-budgetten van organisaties in Nederland/België gaat momenteel naar publieke cloud. Dat is een stuk hoger dan het EMEA-gemiddelde van 20%. Organisaties in EMEA gebruiken de publieke cloud voor verschillende doeleinden. De meest voorkomende zijn dataopslag (77%) en databackup (56%), gevolgd door web- en applicatiehosting (56%) en data-analyse (51%).

Er heerst vooral onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor het beveiligen van gegevens in de publieke cloud. In Nederland en België zegt slechts de helft (51%) goed te weten wie waar verantwoordelijk voor is. Dit is 10% lager dan het EMEA-gemiddelde van 61%.

Nog zorgwekkender is dat bijna twee derde (64%) van de respondenten in EMEA denkt dat de beveiliging van data in de publieke cloud de verantwoordelijkheid is van de cloud provider, terwijl 61% dit denkt over de beveiliging van toepassingen en 60% over de beveiliging van besturingssystemen. Hieruit blijkt duidelijk een gebrek aan begrip over het Shared Responsibility Model. Dat is een vast onderdeel van de overeenkomsten met de meeste cloudproviders en stelt dat de providers zorgen voor de beveiliging van de basiscomponenten van de infrastructuur, zoals de computer-, opslag-, database- en netwerksystemen. Ook de fysieke beveiliging van de locatie is de verantwoordelijkheid van de cloud provider. Maar de beveiliging van de data, de toepassingen, het besturingssysteem en andere softwarecomponenten in de cloud blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

Ondanks dit gebrek aan risicobewustzijn is het bemoedigend om te zien dat veel organisaties in EMEA investeren in extra beveiligingsmaatregelen voor de publieke cloud. Vooral organisaties in Nederland/België doen dit (70%), aanzienlijk meer dan gemiddeld in EMEA (57%). Een derde (37%) van de organisaties in EMEA zegt dit in de toekomst te willen doen.
X