• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 91558
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Samenwerking nodig voor slaagkans autonome stadslogistieke voertuigen

Samenwerking nodig voor slaagkans autonome stadslogistieke voertuigen

In het project ALEES onderzocht VIL, samen met zeven bedrijven (ACP, Bpost, Bringme, DHL Parcel Belux, Rhenus SML, Trimble en Port of Antwerp) en de stad Mechelen, de mogelijkheden die zelfrijdende voertuigen kunnen bieden voor de levering van pakketten in stadscentra. Hoewel de technologische mogelijkheden er volgens de onderzoekers veelbelovend uitzien, zal een grootschalige inzet van die voertuigen niet voor de eerstkomende jaren zijn. “Daarvoor is een aanpassing van de wetgeving nodig, alsook voldoende volume. En dat kan enkel worden gerealiseerd door middel van samenwerkingsmodellen”, klinkt het.
 
Een ideaal scenario is volgens VIL een hypergeconnecteerd netwerk waarin autonome voertuigen maximaal worden benut. Inbound volumes, zoals voorraden van lokale retailers en handelaars, zullen in een stedelijk distributieplatform aan de rand van de stad worden opgeslagen. Vervolgens kunnen autonome voertuigen worden ingezet om die goederen verder naar het stadscentrum te brengen. Daarnaast zullen in het stadscentrum verschillende micromagazijnen fungeren als connectoren voor alle mogelijke lokale vormen van distributie.
“Om dat scenario rendabel te maken, is er voldoende volume nodig. Vlaanderen heeft geen wereldsteden, dus er zal moeten worden samengewerkt. Die samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal, maar meteen ook de moeilijkste opdracht”, aldus VIL-projectleider Kris Neyens.
 
Op 25 mei voerde VIL een eerste test uit met een zelfrijdend voertuig van het Franse bedrijf Easymile in het centrum van Mechelen. Het voertuig legt volledig autonoom een traject af en maakte verschillende tussenstops bij lokale handelaars om pakjes te af leveren. De demo bleek alvast een succes en kon op bijval rekenen van zowel de omstaanders in de drukste winkelstraat van Mechelen, als van de deelnemende winkeliers.
De onderzoekers menen dat langdurige testen nu zijn aangewezen. “Zij zullen moeten worden opgezet met één of meerdere logistieke dienstverleners, steden en de bevoegde gewestelijke en federale overheden. Het belang van een gecoördineerde aanpak bij het testen van deze voertuigen kan niet genoeg worden onderstreept. De wederzijdse injectie van kennis en ervaring van de industrie en de logistieke sector moeten onze overheden sterken met concrete expertise. Dat zal uiteindelijk leiden tot een snellere implementatie van autonome stadslogistieke voertuigen en de daaraan verbonden voordelen”, luidt het nog.
X