• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 92546
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
JLL verwacht stijgende automatiseringsgraad in magazijnen

JLL verwacht stijgende automatiseringsgraad in magazijnen

Naar jaarlijkse gewoonte belicht vastgoedspecialist een belangrijke markttrend in de logistiek. Dit jaar nam de organisatie de automatisering van de logistieke distributie onder de loep. Uit het rapport ‘Labour & Automation’ blijkt dat in België logistieke activiteiten steeds vaker geautomatiseerd worden, al dan niet met robots voor eenvoudige repetitieve handelingen. Op de belangrijkste logistieke knooppunten in Duitsland en Scandinavië bijvoorbeeld wordt al langer op automatisering ingezet.
Binnen de eerste vijf jaar verwacht JLL een verder stijgende automatisatiegraad binnen onze logistieke magazijnen en op langere termijn ook in het transportcomponent, met zelfrijdende trucks en drones. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. Globaal wordt aangenomen dat momenteel 5% van de Europese logistiek extreem is geautomatiseerd en dat 15% enige mate is geautomatiseerd. De resterende 80% bestaat nog steeds uit traditionele magazijnen.
 
In een toekomst met meer automatisering en robots, verwacht JLL dat de strategische ligging van de gebouwen cruciaal blijft. De inplanting van een logistieke site hangt immers vooral af van de aanwezigheid van afzetmarkt, transportinfrastructuur en de nabijheid van logistieke distributiehubs, waarop de inzet van automatisering geen rechtstreekse impact heeft. De groeiende automatisering zal dan ook vooral impact hebben op het type gebouw dat gevraagd wordt.

JLL spot binnen het rapport volgende trends voor toekomstige logistieke gebouwen.
  • Gebruik van kleinere grondoppervlaktes, doordat automatisering en robots een grotere densiteit en een hogere stapeling van goederen mogelijk maken.
  • Hogere hallen zullen standaard worden, onder andere door gebruik van mezzanines. Mezzanines zullen vaker aanwezig zijn in opslagruimten en zullen aan hogere technische vereisten moeten voldoen.
  • De draagkracht van de vloeren zal groter moeten zijn, aangezien de ladingdensiteit en -hoogte verhoogt.
  • Naarmate de automatiseringsgraad van de opslagruimte stijgt, zal er minder kantoorruimte, minder sociale ruimten en minder parking nodig zijn.
  • Voor oudere gebouwen kunnen modulaire automatisatiesystemen op maat worden gemaakt. De aanwezigheid van voldoende elektrische stroomsterkte zal hier cruciaal zijn, zowel voor een goede werking van de automatisatiesystemen als voor het gebruik van elektrische transportmiddelen.
X