• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 93810
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Tewerkstelling in transport en logistiek blijft positief

Tewerkstelling in transport en logistiek blijft positief

Volgens de recentste ManpowerGroup Barometer zou het klimaat in de sector Transport/Logistiek in de loop van het vierde kwartaal van 2018 gunstig moeten blijven.
De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten voor het 4e kwartaal van 2018 is tussen 18 en 31 juli 2018 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 59.000 werkgevers (waarvan 750 in België) uit de openbare sector en de privésector in 44 landen en gebieden. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van december 2018 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?”
Van de bevraagde Belgische werkgevers uit de sector plant 10% hun personeel tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl slechts 4% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. De overige 86% voorziet geen wijzigingen. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de zogenaamde Nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet) de waarde van +5. Dat is een status quo ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 4 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017.
 
Volgens Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux, blijven de Belgische werkgevers in de sector Transport/Logistiek de intentie hebben om het personeelsbestand in het vierde kwartaal uit te breiden en is die trend in de drie gewesten van het land en in vrijwel alle bedrijfssectoren aanwezig. De uitdaging zal er volgens hem in bestaan de gezochte kandidaten te vinden terwijl meer dan één Belgische werkgever op drie geconfronteerd blijft met het tekort aan talent.  “De vraag zal zijn of de 28 maatregelen van de ‘jobs deals’ die door de federale regering werden geïmplementeerd, en de maatregelen die in elk van de gewesten werden getroffen, de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zullen kunnen verkleinen. Toch kunnen we, als we realistisch zijn, in tal van sectoren een nog fellere talentenoorlog verwachten. We stellen op het terrein overigens vast dat de kandidaten meer aanbiedingen krijgen dan vroeger, waardoor de werkgevers niet alleen aan hun aantrekkingskracht moeten werken, maar ook sneller beslissingen moeten nemen tijdens hun rekruteringsproces.”
Grafiek: ManpowerGroup
X