• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 102566
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Toekomst van logistiek vastgoed in Europa

Toekomst van logistiek vastgoed in Europa

Onder de titel ‘The Future of Logistcs Real Estate in Europe’ publiceerde Buck Consultants International, gespecialiseerd in vastgoed en logistiek, een analyse van de toekomst van logistiek vastgoed in Europa. 
Volgens BCI zal de vraag naar logistiek vastgoed, zoals warehouses en distributiecentra, de volgende drie jaar blijven groeien, vooral gezien de matige economische groei en de opmars van e-commerce. Dat betekent dat wie op zoek is naar logistiek vastgoed, minder keuze zal hebben tussen gebouwen om te leasen of terreinen om te kopen. Immers, overal in Europa zijn er steeds minder vrije logistieke gebouwen beschikbaar, en dat geldt al helemaal voor de logistieke hotspots. Bovendien houden productiebedrijven, e-tailers en logistiek dienstverleners bij de keuze van de locatie voor een nieuw distributiecentrum steeds vaker rekening met de beschikbaarheid van medewerkers op die locatie.
 
Eventuele problemen vallen op korte termijn te verwachten door de Brexit. Maar op middellange termijn moeten we vooral het groeiende aantal handelsconflicten in de wereld als een bekommernis zien. Volgens CEO René Buck zouden de aanwakkerende geschillen tussen de belangrijkste handelsmachten in de wereld (VS, Europa, China en Azië) de logistieke vastgoedmarkt in de komende vijf tot tien jaar behoorlijk kunnen schaden.
 
Verder wijst het rapport van BCI erop dat investeringen in logistiek/industrieel vastgoed in Europa de laatste drie jaar recordhoogtes hebben bereikt omdat de ROI van investeringen in logistiek (6%) hoger is dan van investeringen in kantoren of handelspanden (tussen 4 en 5%).
BCI verwacht dat de huur van warehouses over het algemeen zal toenemen en dat de opbrengsten zullen dalen. “Maar de regio bepaalt alles. Er bestaan nog steeds aanzienlijke verschillen tussen de logistieke regio’s in Europa op het vlak van verhuurniveaus, leegstand, opbrengsten en arbeidsmarkten. En die verschillen zullen niet afnemen”, meent René Buck. “Maar dat biedt dan weer opportuniteiten voor ontwikkelaars en investeerders. De logistiek vastgoedsector moet vooral beter zien te beantwoorden aan de snelle veranderingen in de vraag van de klant naar meer flexibele, duurzame en geautomatiseerde en gerobotiseerde warehouses.”
X