• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 102856
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Yusen Logistics introduceert ‘serialisatie’-oplossingen voor farma en healthcare

Yusen Logistics introduceert ‘serialisatie’-oplossingen voor farma en healthcare

Om te voorkomen dat vervalste of imitatie-medicijnen voor menselijk gebruik in de legale distributieketen terechtkomen en hun weg naar de eindgebruiker vinden, is op 9 februari 2019 de ‘European Falsified Medicines Directive’ van kracht geworden. Die Europese richtlijn schrijft voor dat alle farmaceutische producten individueel identificeerbaar moeten zijn met behulp van een unieke 2D-matrixcode en een anti-sabotagekenmerk. Volgens de richtlijn moeten farmaceutische producten door de fabrikant tijdens alle schakels in de logistieke keten geregistreerd worden bij de European Medicines Verification Organization (EMVO). Aan de EMVO is per land een National Medicines Verification Systems (NMVS) verbonden.
 
Om zijn klanten uit de farmaceutische sector in de uitvoering van die richtlijn te ondersteunen, introduceert Yusen Logistics de ‘serialisatie service’. Daarmee neemt de logistiek dienstverlener de geneesmiddelenfabrikanten tijdens het logistieke proces de vereiste verificatie- en afmeldingsprocedures binnen de juiste NMVS volledig uit handen.
Daarnaast levert Yusen Logistics de farmaproducenten gespecificeerde periodieke rapporten van alle geverifieerde en afgemelde producten.
Serialisatie services zijn beschikbaar voor alle klanten in de farmaceutische sector en worden aangeboden op alle Yusen Logistics Pharma en Healthcare centers in Nederland en België.
Foto: Yusen Logistics
X