• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 105465
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Eerstesteenlegging Log!Ville

Eerstesteenlegging Log!Ville

Op 22 mei 2019 wordt op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel de eerste steen gelegd van Log!Ville. Dat moet een open demo- & innovatiecentrum worden, waar logistieke bedrijven in Vlaanderen nieuwe toepassingen en concepten kunnen ontdekken en demonstreren. De focus ligt op mature innovatie die nog niet mainstream in het bedrijfsleven terug te vinden is.
Log!Ville kadert in een EFRO-project waarin POM Antwerpen de bouwheer en VIL de exploitant is.
X