• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 108198
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Intris-klanten voortaan geïntegreerd met NxtPort-importdiensten

Intris-klanten voortaan geïntegreerd met NxtPort-importdiensten

Met de nieuwe versie van TRIS zijn Intris-klanten voortaan naadloos geïntegreerd met drie import-API’s van NxtPort: Import Consignment, Next Mode of Transport en Green Lights. 
Een intensieve samenwerking tussen de technische teams van Intris en NxtPort heeft ertoe geleid dat de data van importzendingen kunnen worden hergebruikt voor de TRIS-gebruikers. Daardoor wordt het importproces verbeterd en versneld. Data uit NxtPort worden daarmee bereikbaar voor de logistieke spelers die gebruikmaken van de Belgische havens. Het uitwisselen van data verloopt op een veilige manier via de meest recente technologie.
 
De integratie is standaard in de nieuwe versie van TRIS en verloopt via TRIS Squid. Die integratietool vormt de berichten om naar het NxtPort-formaat en gebruikt de NxtPort-secure webservices om ze te versturen. Omgekeerd vormt TRIS Squid de antwoorden van NxtPort om naar een standaardinterface voor Oracle zodat de TRIS-gebruiker deze in zijn dossier kan integreren.
Wie gebruik wil maken van de integratie moet wel geregistreerd zijn bij NxtPort en een digitale overeenkomst afsluiten met de dataprovider. 
X