• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 110743
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
VIL lanceert duurzaamheidsindex voor logistiek

VIL lanceert duurzaamheidsindex voor logistiek

Als het gaat om duurzaamheid in de logistiek wordt er veelal gedacht aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Lean & Green, dat door VIL wordt uitgerold in Vlaanderen is een goed vertrekpunt om bedrijven te begeleiden bij de realisatie van een 20% reductie in CO2. Met de Logistics Sustainability Index gaat VIL nog een stap verder.  Met de LSI heeft VIL een instrument ontwikkeld om bedrijven een reëel inzicht te geven in de duurzaamheidsperformantie van hun logistieke activiteiten. Dertien bedrijven werkten mee aan het project.

De LSI-index is gebaseerd op een set van kwantitatieve en kwalitatieve criteria om tot een objectieve score te komen. In tegenstelling tot andere indexen, focust de Logistics Sustainability Index niet op de financiële resultaten maar op de verbetering van de logistieke processen van het bedrijf. VIL wil de LSI index hanteren als een benchmark en Europees uitrollen. De LSI is een gebruikersvriendelijke dynamische online tool die bedrijven vanaf 2020 jaarlijks kunnen invullen.
 
Meer over de Logistics Sustainability Index en hoe die tot stand is gekomen, leest u in ons volgende nummer.
 
X