• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 117738
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Covid-19 maakt nieuwe businessmodellen noodzakelijk

Covid-19 maakt nieuwe businessmodellen noodzakelijk

Naarmate de pandemie voortwoekert, moeten business leaders zorgen voor een nieuwe strategie waarin een grotere weerbaarheid is ingebouwd. Gartner stelt dat het cruciaal is voor organisaties om strategische beslissingen te maken die hen door het nieuwe normaal kunnen loodsen.
Gartner spreekt van een ‘reset’, met drie fasen waar organisaties in de pandemie door moeten, met name ‘respond’, ‘recover’ en ‘renew’. De duur van elk van die fasen hangt af van het land, de sector en de organisatie, maar ook van de business unit, het product of de service.
Chris Howard, chief of research bij Gartner: “Er moet een reset komen van het hele business ecosysteem. De coronacrisis heeft roet gegooid in heel veel strategieën maar tegelijk waardevolle ervaringen opgeleverd. Nu is het moment om het executive team samen te brengen en die leerlessen te gebruiken bij de hervorming van de business en de operationele modellen binnen het nieuwe normaal.”

De drie te doorlopen fasen zijn:
Respond
Het gaat hier om directe acties om de veiligheid van de medewerkers en de noodzakelijke businessoperaties te waarborgen. Die gebeuren binnen een relatief korte periode, gekenmerkt door grote inspanningen en een zekere chaos.
Recover
Hier spreken we over meer georganiseerde en gecoördineerde inspanningen om de operaties te stabiliseren. Die periode zal meer tijd in beslag nemen. In die fase wordt een schaalbaar herstelplan opgezet. Tegelijk wordt geïdentificeerd wat nodig is om de activiteiten terug op te starten en stabiel te krijgen.
Renew
Deze fase bestrijkt een langere periode en kenmerkt zich door een strategische en duurzame uitvoering van de activiteiten. Hierbij wordt nagegaan hoe het mogelijk is om de processen en workflows uit te voeren op een nieuwe, herhaalbare en schaalbare manier. De lessen uit eerdere fasen worden samengevoegd om nieuwe fundamenten voor de toekomst te leggen.

Gartner benadrukt dat die fasen niet noodzakelijk sequentieel zijn. Ze kunnen elkaar overlappen.
C. Howard: “Het is ook mogelijk – en zelfs noodzakelijk – om al tijdens disrupties na te denken over de vernieuwingsfase. Een succesvolle reset zal zorgen voor een grotere organisatorische weerbaarheid. Als bedrijven zicht krijgen op hun zwakke punten en hun business en operating modellen kunnen versterken, zullen ze beter gepositioneerd zijn om een volgende disruptie te tackelen.”

Zolang er geen vaccin of geneesmiddel tegen Covid-19 is, kan elke heropleving gevolgd worden door elk van de drie fasen. Het is dus een must om snel de geleerde lessen te absorberen en zo duurzame veranderingen in de business en operationele modellen te verweven.
C. Howard: “Businessleiders moeten eerst bepalen waar en hoe de crisis hun bestaande modellen heeft geraakt en waar de risico’s en opportuniteiten liggen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat producten of services worden geschrapt of dat wordt geschoven met capaciteit. Het is ook mogelijk dat fysieke centra plaats moeten maken voor nieuw verworven digitale alternatieven. Verder moet worden samengewerkt rond een agile en scenariogebaseerd planningsprotocol. Dat kan worden gebruikt om onzekerheden te identificeren en te evalueren op basis van hun belang voor de korte- en langetermijntoekomst van het bedrijf.”

 
X