• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 119734
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
CITRUS-proefproject schetst slimme mobiliteit van de toekomst

CITRUS-proefproject schetst slimme mobiliteit van de toekomst

Big data, digitalisering en technologie kunnen helpen om het vrachtvervoer te optimaliseren en de veiligheid, doorstroming en emissies te verbeteren. Dat is de conclusie van CITRUS (Cooperative Intelligent Transport Systems for Trucks), het eerste Vlaamse proefproject waarbij werd getest hoe voertuigen en verkeerslichten in twee richtingen met elkaar kunnen communiceren.

In het CITRUS-project kregen honderd professionele chauffeurs vier maanden real-time verkeersinformatie via een ‘companion app’: info over files op de geplande route, over wegenwerken, maar ook advies over snelheid en routekeuze. De informatie waarmee die waarschuwingen werden gevoed, is een combinatie van geanonimiseerde gebruikersgegevens (zoals smartphonedata) en wegkantdata geregistreerd door verkeerslichten, detectielussen, databanken met wegenwerken, signalisatievoertuigen, etc. Bedoeling van het proefproject was te achterhalen hoe filestaartbotsingen kunnen worden voorkomen en hoe kan worden gezorgd voor een vlottere doorstroming van het vervoer aan kruispunten met verkeerslichten.

De belangrijkste conclusie van het project luidt dat de app doet wat hij belooft te doen. Hij loodst professionele chauffeurs (trucks, bussen en interventiewagens zoals brandweer) veilig en vlot door het verkeer door te waarschuwen voor ‘filestaarten’: plaatsen waar de files beginnen en het verkeer dus stilstaat met de nodige kans op filestaartbotsingen. Daarnaast garandeert de app een vlotte doorstroming aan kruispunten met verkeerslichten, wat positief voor het milieu is.

De projectpartners zijn tevreden en zullen bekijken hoe ze de reikwijdte en impact kunnen vergroten door nog meer data te koppelen. Investeringen in slimme en geconnecteerde infrastructuur zijn daarvoor cruciaal.

“De test met de companion app wees uit dat de chauffeurs wel degelijk geholpen worden, maar dat een applicatie met één functionaliteit in feite niet voldoende gebruikersvriendelijk is”, klinkt het bij de transportafdeling van Colruyt Group, dat aan het project deelnam. “Daarnaast stelden we vast dat beschikbaarheid van accurate data, die niet stopt bij gemeente- of gewestgrenzen, cruciaal is voor de toepasbaarheid van dergelijke applicaties. Er is dus nood aan een geïntegreerde applicatie waarvan de basis berust op routebegeleiding voor zwaar vrachtvervoer, maar dan aangevuld met verkeersmeldingen, meldingen van wegenwerken, verkeerslichten en daarbovenop een slimme communicatie met andere weginfrastructuur.”

Het intelligent aansturen van verkeerslichten op basis van real-time verkeersinfo (het groene golf-principe) werd tijdens het CITRUS-project uitvoerig getest en wees uit dat communicatie met de verkeerslichten wel degelijk ondersteunend werkt voor de chauffeur. De verkeerslichten op de N203a in Halle (verbinding tussen R0 en E429) werden daarvoor uitgerust met technologie waarmee ze kunnen communiceren met vrachtwagens. De vrachtwagenchauffeurs kregen zo informatie over de stand van de verkeerslichten en de tijd tot de volgende kleur. Daarnaast kregen de chauffeurs ook snelheidsadvies zodat ze niet onnodig hoefden te stoppen, wat de uitstoot van schadelijke emissies vermindert.

Voor het CITRUS-project sloegen de Vlaamse overheid en Belgische privébedrijven de handen in elkaar. Be-Mobile (gespecialiseerd in slimme mobiliteit) en de Vlaamse Overheid (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer) werkten samen om (verkeers-)data te verzamelen en die vervolgens efficiënt aan te wenden. Het studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) leverde ondersteuning bij de monitoring en evaluatie van het proefproject. Colruyt Group, de Haven van Zeebrugge en Havenbedrijf Antwerpen testten de toepassingen uit. Het CITRUS-project werd gerealiseerd met Europese steun vanuit de Connecting Europe Facility.

De administratie van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, zal nu samen met de projectpartners de opties bekijken voor een ruimere uitrol van de diensten die voor het CITRUS-project werden ontwikkeld.

Foto: Colruyt Group
X