• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 124808
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Logistics Sustainability Index van VIL officieel gelanceerd

Logistics Sustainability Index van VIL officieel gelanceerd

VIL lanceerde officieel zijn Logistics Sustainability Index (LSI), een tool om bedrijven een reëel inzicht te geven in de duurzaamheidsperformantie van hun logistieke activiteiten. 
Eind vorig jaar keurde het Europees Parlement een amendement goed om de reductie van broeikasgassen tegen 2030 van 55% naar 60% te brengen. Om die doelstelling te behalen, zal ook de logistieke sector een tandje moeten bijsteken.
De Logistics Sustainability Index werd bedacht en uitgewerkt door VIL, met ondersteuning van de VUB. De index geeft bedrijven een duidelijk zicht op hoe duurzaam hun logistieke activiteiten georganiseerd zijn en op welke vlakken er nog verbetering mogelijk is. De LSI legt de nadruk op het verbeteren van de logistieke processen van het bedrijf, ongeacht de return on investment.
 
De index is meer dan een CO2-calculator. Bedrijven worden op vier domeinen beoordeeld: beleid, logistiek, verpakking en transport. Afhankelijk van de score wordt het bedrijf per deeldomein toegekend aan een categorie: van stragglers, rookies, adopters, frontrunners tot masters. De benchmark ten opzichte van sectorgenoten moet werken als katalysator om van elkaar te kunnen leren, zonder bedrijven af te straffen met een publieke detailscore.
 
De doelstelling van de LSI bestaat er voornamelijk in een bewustzijn te creëren rond duurzaamheid en ondernemingen te prikkelen om zichzelf te verbeteren. Dankzij een ingebouwde simulatietool kunnen bedrijven ook het effect van investeringen of andere aanpassingen op hun score vooraf checken.
 
Vanaf 2021 kunnen bedrijven de online tool jaarlijks invullen.
De logistieke bedrijven die als eerste hun duurzaamheidsscore kennen, zijn Ninatrans, Odyssey Logistics, HAVI en Snel Logistic Solutions. 

Value Chain uw informatiekanaal

Seminars, Events & community bijeenkomsten

X