• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 141958
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
3rdRisk en Deloitte willen supply chain risico’s helpen beheersen

3rdRisk en Deloitte willen supply chain risico’s helpen beheersen

3rdRisk, een Nederlandse start-up die technologische oplossingen creëert om ketenrisico’s te beheersen, gaat een strategische samenwerking aan met audit- en adviesbureau Deloitte. Deloitte wordt een officiële implementatiepartner en gaat met behulp van het 3rdRisk SaaS-platform diensten aanbieden aan bedrijven en overheden die ketenrisicobeheersing willen uitbesteden.
 
“Grote en kleine organisaties worden steeds afhankelijker van diensten en producten van derde partijen. Ze worden daardoor ook kwetsbaar voor problemen die elders in de supply chain ontstaan, zoals natuurrampen, moderne slavernij, faillissementen van leveranciers en cyberaanvallen”, aldus de partners. “Die ketenrisico’s kunnen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering en reputatie van organisaties. Om die risico’s te beperken, moeten organisaties hun derde partijen in kaart brengen, ‘due diligence’ activiteiten uitvoeren en hun supply chain monitoren.”
 
Een belangrijk aspect van ketenrisicobeheersing is ‘compliance’ met de huidige en aanstaande wet- en regelgeving, zoals de Network and Information Systems Directive (NIS-2) die in oktober 2024 van kracht wordt, de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn, de Duitse Due Diligence Supply Chain Act en andere nationale/industriële initiatieven. Die initiatieven vereisen dat organisaties supply chain risico’s beheersen. Het partnership tussen 3rdRisk en Deloitte is bedoeld om organisaties in uiteenlopende sectoren – bijvoorbeeld financiële dienstverleners, energie- en nutsbedrijven, telecom, detailhandel en overheid – te helpen op een effectieve en efficiënte wijze aan die voorschriften te voldoen.

Afbeelding: Pixabay
X