• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 113928
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Prof. Dr. ir. Egbert-Jan Sol, Program Director Smart Industry – TNO-Industry, geeft de middag keynote op SC Innovations 2020

Prof. Dr. ir. Egbert-Jan Sol, Program Director Smart Industry – TNO-Industry, geeft de middag keynote op SC Innovations 2020

Supply Chain Innovations dat doorgaat op donderdag 19 03 2020 in Antwerp Expo biedt een uitgebreid programma met een dertigtal parallelle sessies. De plenaire middag keynote van Prof. Dr. Ir. Egbert-Jan Sol heeft als titel: ‘Industriële waardeketens in de 4e (digitalisering) en de komende 5e (sustainability) industriële revoluties’.
Ging het in de derde industriële revolutie nog om schaalgrootte, steeds grotere bedrijven en outsourcing naar Azië, de vierde industriële revolutie kenmerkt zich door regionale ecosystemen van toeleveranciers rondom world-class champions. Essentieel daarbij is de vergaande digitalisering, niet alleen van logistieke informatie, maar van alle informatie, van ontwerp tot kwaliteitsinformatie rondom producten die in steeds kleinere serie en veranderende uitvoeringen worden geproduceerd. De verwachting is dat een vijfde industriële revolutie wordt gekenmerkt door vergaande eisen ten aanzien van materiaal- en energiegebruik, afgedwongen door het in rekening brengen van steeds hogere CO2 vervuilingskosten. In dat laatste geval zijn servitisation business modellen, waarbij de producent eigenaar blijft van het product en dat weer terugkrijgt, een oplossing.
De vierde en vijfde industriële revoluties leiden tot ‘smart products’ en tot uiteindelijke ‘sustainable services’. Daarvoor én voor de continue behoefte aan productiviteitsverhoging, worden kennis en het gebruik van digitale middelen essentieel. Dwars door alle ICT hypes (big data, IoT, AI, Blockchain, etc.) kijkend wordt ook steeds duidelijker dat levenslang leren (van de zittende beroepsbevolking) misschien wel de grootste uitdaging vormt.

Ondek hier meer van het Event, het programma en de partners.
X